Naturskola

Foto: Jan Olsén

Foto: Jan Olsén

Naturskolans verksamhet kan genomföras i olika delar:

  1. Självstudier med hjälp av information som kan mailas i förväg. Vi tillhandahåller håvar, hinkar och luppar som lånas ut gratis. Vi introducerar.
  2. Promenera markerade natur- och kulturstigar.
  3. Guidning i museet. Bokas i förväg. Gratis för skolor.
  4. Frågesport. Testa dig själv!
  5. Fågelmemory. Lär dig de vanligaste fågelarterna som finns i området.