Naturskola

Vi har en naturskola inom Bullerö naturreservat avsedd för skolor och alla övriga besökare. Naturskolans innehåller fyra delar: floran, faunan, kulturhistorien och den marina miljön.

Foto: Jan Olsén

Foto: Jan Olsén

Naturskolans verksamhet kan genomföras på fyra olika sätt:

  1. Självstudier med hjälp av information som kan mailas eller hämtas i raststugan.
  2. Gå natur och kulturstigarna på Bullerö och Rågskär. Mycket informationstavlor utmed stigarna.
  3. Vi kan hjälpa till med introduktion och därefter självstudier.
  4. I mån av tid kan vi också genomföra guidning.