Stora bryggan

Uppdatering 2020-11-02

Bryggan på Bullerö har båtplatser som är reserverade för personal. I mån av utrymme kan man göra tillfälliga angöringar. Det finns ingen möjlighet att boka plats. Skolfartyg och skutor kan ges förtur. Waxholm III angör bryggan 14.20-15.20 på sommaren. Rådgör alltid med personal före ankomst.