Torpet Rågskär

59°12,27 N
018°47,03 O

Uppdaterad 2021-01-20, 2021-03-09, 2021-03-16, 2021-03-23

Med reservation för ändringar.

Boningshusen

Detta skärgårdshemman består av två vackra boningshus som i vanliga fall har sammanlagt 11 (+1) bäddar, men i nuläget endast fyra bäddar per hus. På grund av underhållsarbeten är antalet bäddar begränsat och endast nedervåningarna får användas. Vatten hämtas i pump nära torpet och bastu finns i separat byggnad. Vid bryggorna finns en sandstrand som lämpar sig för små barn. Det finns ingen ström på ön. Man kan laga mat på liten gasolspis. I stora huset finns även liten ugn. Kylvaror förvaras i enkel kylbox 80 liter som drivs av solceller, som också kan också användas för att ladda mobiltelefon. För kalla dagar finns gasolvärmare att använda. Litet enkelt utedass finns i närheten. Frigående får och kor finns utanför torpets gärdesgård. Man får klappa djuren om de själva kommer fram.

Fågelskyddsområdet

I närheten finns ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud som sträcker sig mellan perioden 1/2 till 15/8. Det är viktigt att respektera förbudszonerna. Överträdelser, på land och på vatten, kan medföra böter. Området är försett med skyltar för ökad tydlighet.

Vård- och underhållsplanen

Under 2021 kommer Rågskärs vård- och underhållsplan att sjösättas. Det betyder att torpen, som är statligt byggnadsminne, ska renoveras och underhållas enligt en viss plan som Riksantikvarieämbetet godkänt. Därmed kommer uthyrningsperioden att begränsas. Under våren 2021 är torpet alltså stängt för uthyrning till fördel för varsam renovering och underhåll. Vid behov förkortas eller förlängs denna underhållsperiod.

Naturstigen

På ön finns en naturstig som allmänheten har tillträde till. Besökare får endast tillfälligt förtöja vid torpets bryggor för att promenera den markerade stigen, men inte stanna längre än 1 – 2 timmar och ej heller tillbringa natten vid eller i närheten av bryggorna om torpet är uthyrt. Som tillfällig besökare får man ej heller bada, sola, äta lunch eller på liknande sätt nyttja bryggorna om torpet är uthyrt. För de som kliver iland gäller att göra det med största respekt för hyresgästerna likväl som boende på torpet förväntas välkomna de som önskar gå stigen. Vi rekommenderar att dialogmetoden används. OBS Ring alltid 010-223 17 17 före ankomst.

Fritidsbåtarna

Det går bra för fritidsbåtar att lägga till eller att ankra i viken över natten, men håll avstånd från bryggorna och respektera fågelskyddet. Fågelskyddsområdet är markerat i sjökort, men också med skyltar och bojar.

Foto: Fredrik Olsén

Bra att veta

Under sommaren sker byte på söndagar. Mellan kl 13.00-15.00 dyker vi upp för gräsklippning och sophämtning. Under vår och höst sker in- och utcheckning enligt överenskommelse.

Bullerölinjen går via Rågskär och platsbokning online TuR bör ske i så god tid som möjligt. Inbetalning till bankgiro 5181-2717. Elda försiktigt i spisarna! Husdjur är ej tillåtet. Vänligen läs välkomstbrevet före ankomst.

Prislista Rågskär 2021

Välkomna till Rågskär

Att elda i spisen

Möjlighet att ladda mobiltelefon finns: