Torpen på Rågskär

59°12,27 N
018°47,03 O

Uppdaterad 2020-09-22

Observera att antalet bäddar är färre i år. Läs nedan. 

Torpen på Rågskär ligger på ön med samma namn. Alla byggnader är statligt byggnadsminne och ligger nära vattnet. I närheten finns ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud som sträcker sig mellan perioden 1/2 till 15/8. Det är viktigt att respektera förbudszonerna. Överträdelser, på land och på vatten, kan medför böter.

På ön finns en naturstig som allmänheten har tillträde till. Besökare får endast tillfälligt förtöja vid torpets bryggor för att promenera den markerade stigen, men inte stanna längre än 1-2 timmar och ej heller tillbringa natten vid eller i närheten av bryggorna om torpet är uthyrt. Ej heller bada, sola, äta lunch eller på liknande sätt nyttja bryggorna eller området om torpet är uthyrt.

För de som kliver iland gäller att göra det med största respekt för hyresgästerna likväl som boende på torpet förväntas välkomna de som önskar gå stigen. Vi rekommenderar att dialogmetoden används. Ring alltid 010-223 17 17 och stäm av före ankomst.

Det går bra för fritidsbåtar att lägga till eller att ankra i viken över natten, men håll avstånd från bryggorna och respektera fågelskyddet. Fågelskyddsområdet är markerat i sjökort, men också med skyltar och bojar.

Frigående får finns utanför torpets gärdesgård. Man får klappa djuren om de själva kommer fram.

Detta skärgårdshemman består av två vackra boningshus. Endast nedre våningarna är dock tillgängliga i år. Husen ligger nära varandra. Vatten hämtas i pump nära torpet. Bastu finns i separat byggnad vid vattnet. Vid vattnet finns en sandstrand som lämpar sig väl för små barn. Det finns ingen ström på ön. Matlagning på liten gasolspis med ugn. Kylvaror kan förvaras i en enkel kylbox 80 liter som drivs av solceller som också kan också användas för att ladda mobiltelefon via 12v-uttag. Utedass finns i separat byggnad.

Foto: Fredrik Olsén

Foto: Fredrik Olsén

Under sommaren sker bytet på söndagar. Vi önskar att torpet är tomt kl 13.00-15.00 för gräsklippning och soptömning. Under vår och höst sker in- och utcheckning enligt överenskommelse.

Bullerölinjen går via Rågskär. Platsbokning online bör ske i så god tid som möjligt.

Observera att det under vår och höst inte går någon reguljär turbåt på fredagen utan endast trafik lördag och söndag.

Inbetalning sker alltid till bankgiro 5181-2717 Länsstyrelsen Stockholm. Genomför betalningen två dagar före ankomst. Kom ihåg att skriva det namn som bokningen står i.

Välkomna till Rågskär

Att elda i spisen

Höstpriser Rågskär 2020

Möjlighet att ladda mobiltelefon finns: