Sophantering

Uppdaterad 2020-08-22, 2021-04-29

Tänk igenom din packning inför skärgårdsresan. Ta inte med glas för det är tungt att hantera och utgör en skaderisk för personalen. Pant och tetraförpackningar är lättare att handskas med. Det finns möjlighet att lämna hushållssopor på Bullerö. Panten skänks till Sjöräddningen och sorteras vid soptunnorna. Mat kompost finns bakom hönshuset.

1. Lämna förpackningar hemma i den mån det går.

2. Lämna matrester i komposten på Bullerö (bakom hönshuset).

3. Tänk igenom packningen noga i förväg!

Värmdö kommun tömmer soptunnorna ute i reservatet.

Värmdö kommun 08-570 470 00 vx

Foto: Ann-Sofi Andersson