Sophantering

Tänk igenom din packning inför skärgårdsresan. Ta inte med glas för det är tungt att hantera och utgör en skaderisk för personalen. Pant och tetraförpackningar är lättare att handskas med. Det finns möjlighet att lämna hushållssopor på Bullerö men vi vill också göra er uppmärksamma på att man kan sopsortera i Stavsnäs vinterhamn.

1. lämna förpackningar hemma i den mån det går

2. lämna matrester i komposten på Bullerö (bakom hönshuset)

3. tänk igenom packningen noga i förväg

4. ta med sopor tillbaka om du kan

Värmdö kommun tömmer soptunnorna i reservatet men vi själva tömmer på Bullerö i Storbåtsviken. Upplys oss gärna om det ser stökigt ut:

Värmdö kommun 08-570 470 00 vx

Bullerö 010-223 17 17 (ej SMS)

Foto: Ann-Sofi Andersson