Museet

Foto: Johan Ander

Huset som innehåller Bullerös skärgårdsmuseum är byggt 1909 av målaren Bruno Liljefors. Det ursprungliga syftet med huset var som jaktstuga och naturligtvis för Bruno Liljefors konstnärsskap. Ganska snart blev det en festlokal för Bullerölaget som var ett sällskap med dåtidens kulturelit. I taket finns en fantastisk målning av Ture Tideblad som bär vittnesmål om gångna tiders festligheter. 

Brunoliljefors signature.png

Under andra världskriget fungerade huset som logement för de militärer som var förlagda till Bullerö. De drog in ett vattenburet självcirkulerande värmesystem som hade en kokspanna utanför som värmekälla.

Dagens utställning berättar om Bullerös flora och fauna samt om livet förr. Guidning i museet bokas via telefon eller mail. Ring 010-223 17 17 för mer information. 

Foto: Johan Ander
Foto: Johan Ander