Museet

Huset som innehåller Bullerös skärgårdsmuseum är byggt 1909 av målaren Bruno Liljefors. Det ursprungliga syftet med huset var som jaktstuga och naturligtvis för Bruno Liljefors konstnärsskap. Ganska snart blev det en festlokal för Bullerölaget som var ett sällskap med dåtidens kulturelit. Kända medlemmar var bland annat Albert Engström, Anders Zorn, Carl Cederström, Axel Sjöberg och naturligtvis Bruno själv.

Under första och andra världskriget fungerade huset som logement för de militärer som var förlagda till Bullerö. De drog in ett vattenburet självcirkulerande värmesystem som hade en kokspanna utanför som värmekälla.

Dagens utställning berättar om Bullerös flora och fauna samt om livet förr. Hör av er till oss om ni har frågor eller önskar guidning.

Foto: Johan Ander