Stora bryggan

Uppdatering 2020-11-02, 2021-04-29

Bryggan i Hemviken på Bullerö har båtplatser som är reserverade för personal. I mån av utrymme kan man göra tillfälliga angöringar. Det finns ingen möjlighet att boka plats. Skolfartyg och skutor kan ges förtur. Waxholm III angör bryggan kl 14.20-15.20 varje dag på sommaren. Rådgör alltid med personal före ankomst. Ring 010-223 17 17.