Brygga

Uppdatering 2024-02-21.

Bryggan på Bullerö har båtplatser som är reserverade för personal och för kontrakterade entreprenörer. I mån av utrymme kan man tillfälligt lägga till för att slänga hushållssopor eller för att göra ett besök i jaktstugan. Fritidsbåtar som ska lägga till för natten hänvisas till till klipporna. Förtöjning vid allmänna bastun är ej tillåten.

Skolfartyg och skutor kan ges förtur. Waxholm III anlöper bryggan dagligen kl 14.20-15.20 under sommaren. Bullerölinjen trafikerar bryggan flera gånger om dagen.

Man får inte bada vid bryggan när båtar anlöper bryggan. Föräldrar ansvarar för barn.