Bryggan på Bullerö

Uppdatering 2023-05-16, 2023-06-18, 2023-06-30

Bryggan i Hemviken på Bullerö har båtplatser som är reserverade för personal och för våra entreprenörer. I mån av utrymme kan man göra tillfälliga korta angöringar för att slänga hushållssopor eller besöka jaktstugan. Fritidsbåtar hänvisas annars till att lägga till vid klipporna.

Skolfartyg och skutor kan ges förtur. Waxholm III angör stora bryggan kl 14.20-15.20 varje dag under sommaren. Bullerölinjen trafikerar ibland bryggan flera gånger om dagen. Man får inte bada vid bryggan när turbåten från Stavsnäs anlöper bryggan.

Förfrågningar gällande bryggan tas emot via e-post. Använd kontaktformuläret under fliken ”Kontakta oss”.