Torp

Bullerö naturreservat har tre torp som ligger på olika öar och som kan hyras över en helg eller veckovis. Torpen är gamla kulturbyggnader där man bott i generationer.

Tryck på Skogavik, Hamnskär eller Rågskär för mer info.