Torpen på öarna

Bullerö naturreservat har tre torp som ligger på olika öar som kan hyras veckovis. Torpen är gamla kulturbyggnader där man bott året runt i generationer. Alla torpen är varsamt renoverade så den gamla kulturella byggnadsstilen är bevarad.

Tryck på Skogavik, Hamnskär eller Rågskär för mer info.

Boka din resa hos Stavsnäs båttaxi 08-571 50 100 (Nämdölinjen).