Att resa

Uppdaterad 2023-01-16, 2023-01-23, 2023-02-22, 2023-03-07, 2023-05-26

Om du vill åka till Bullerö eller Rågskär är du välkommen att resa med Bullerölinjen.

I mån av plats finns möjlighet att resa med Nämdölinjen till torpet Hamnskär.

För att komma till Skogavik (Braka) behöver du boka taxibåt alternativt komma med egen båt. Båtplats finns vid bryggan. Obs ingen reguljär trafik till Skogavik.

Nytt inför sommaren 2023! Notera att ingen reguljär trafik till Bullerö finns på måndagar och tisdagar. Onsdag, torsdag, fredag och söndag endast en tur per dag (ej två om dagen som tidigare) och byte på torpen sker i år på lördagar, ej söndagar som tidigare.

Vår och höst 2023! Notera att i april och oktober saknas reguljär trafik, men det går fint att boka taxibåt, komma med egen båt eller paddla ut. Turbåten trafikerar Bullerö maj till september. Boka plats i så god tid som möjligt. Var uppmärksam på att det finns begränsningar i antalet turer t ex på lördagar under våren och hösten.

Stavsnäs båttaxi sköter den reguljära trafiken.

Boka din resa online hos www.battaxi.se