Kulturhistoria

Bullerö
Bullerös äldre kulturhistoria är relativt okänd. Det finns dock spår som tyder på bosättningar som är äldre än 1600-talet. Först 1653 omnämns en mer permanent bosättning på Bullerö. År 1688 byggs ett större torp på Bullerö som då tillhörde Östanviks gård på Nämdö.

Torpen
År 1790 bestämde häradhövdingen Magnus Blix, dåvarande ägare av Östanviks gård, att fyra torp skulle etableras i Östanviks skärgård. Torpen som då började byggas var Hamnskär, Skogavik, Brunskär och Rågskär. Den förste torparen på Rågskär blev Johan Nyström från Nämdö. Samtliga torp fick åretruntbefolkning och hade viss dagsverkesplikt på Östanviks gård.

Man levde på småskaligt jordbruk, jakt och fiske. Fisket var huvudnäringen. Stockholm stad var en viktig marknadsplats där det fanns ett oändligt behov av saltad fisk. Skärgårdsbon har aldrig svultit. Man har alltid haft gott om mat men förhållandena i övrigt kunde ibland vara knappa. I dalgångarnas ängsmarker fanns det små åkrar där potatis och rotfrukter odlades. Åkrarna brukades med hjälp av träplog som i många fall drogs av torparna själva. Brödsäd bytte man oftast till sig mot saltat fisk.

Östanviks gård bytte ägare flera gånger. Den mest kände var nog skofabrikören Gustav Pott som var en mycket speciell person. Han krävde mycket service av sin torpare. Familjen Sandström på Rågskär fick bygga broar mellan Rågskär och Idöborg samt mellan öarna Ormskär, Brunskär och Hamnskär. Sammanlagda brolängden blev nästan 2,5 km. Många brofästen finns fortfarande kvar.

Samtliga torp, förutom Bullerö, avfolkades efter andra världskriget.

Bruno Liljefors
Konstnären Bruno Liljefors köpte Bullerö med de trehundra närmsta öarna år 1908. Han byggde en ateljé på Bullerö år 1909. Livet på Bullerö blev annorlunda nu. En tillsynsman anställdes som hette Karl-Gustav Sundberg. Vidare så bildades ett Bullerölag som jagade och festade tillsammans. Bullerölaget bestod av Liljefors själv, Anders Zorn, zoologen Gustaf Kolthoff, Albert Engström, flygarbaronen Carl Cederström med flera. Det var den tidens celebriteter.

Torsten Kreuger
År 1923 sålde Bruno Liljefors sitt Bullerö med sina 300 öar till tidningskungen och finansmannen Torsten Kreuger. I samband med Kreugerkraschen införskaffades även Rågskär. Med dessa två köp fick dagens Bullerö naturreservat sitt nuvarande utseende.

Torsten Kreugers son Björn hade ett stort intresse för naturvårdsfrågor. Han bodde långa tider i området under 50- och 60-talet. Under denna tid förekom inte sällan boplundring och vandalisering av rovfågelbon. Björn satte därför ut både havsörn och berguv. Dessutom lät han tillverka speciella klätterskydd till boträd.

Naturreservat
År 1967 sålde Kreuger hela området med sina 900 öar till staten under förutsättning att området gjordes till naturreservat och skulle bli tillgängligt för allmänheten. Vid försäljningstillfället var Kreuger bjuden upp mot 80 mkr av exploatörer men valde att sälja till staten för 4 mkr.

Sedan dess är området naturreservat. I dag arbetas det mycket med att återskapa det gamla odlingslandskapet, vårda husen på ett kulturhistoriskt riktigt sätt samt att aktivt arbeta för att området skall vara välkomnande och att alla skall kunna vistas här och njuta av den fantastiska floran och faunan.