Allmänna bastun

Uppdaterat 2023-08-25

Augusti 2023: För närvarande finns det ingen allmän bastu på Bullerö. En förnyad entreprenadupphandling om byggnation av en ny bastu planeras under hösten/vintern 2023/24.