Allmänna bastun

Det är gratis att basta hos oss. Det finns tillgång till ved i anslutning till bastun. Man städar efter sig och undviker sjövatten på aggregatet. Det går inte att boka bastun utan alla är välkomna. Vi rekommenderar att dialogmetoden används för att komma överrens. Bastun är öppen hela året och alla årstider. Lägg till med båten längs berget, inte vid bastun.

Foto: Charlotte Fahnehjelm