Allmänna bastun

Uppdaterat 2021-08-10, 2022-04-02, 2022-05-07, 2022-05-30, 2022-06-11, 2022-06-27

Augusti Dessvärre måste vi meddela att vår älskade bastu har brunnit ner. Ingen kom till skada och spridning kunde förhindras. Bastun kommer att byggas upp igen.

Februari Projektet att återställa bastun rullar på. Nya ritningar finns och nu arbetas det på nästa fas. Vi har förhoppningar om att den nya ska komma på plats under året. Troligtvis byggs den i höst.

April Bygglov klart!

Maj Nu är investeringsbeslutet på plats och arbetet med upphandlingen av byggentreprenör kan starta. Vi kan nog inte räkna med bastu i sommar men kanske till hösten? Håll tummarna!

Juni Strandskyddsdispensen från Länsstyrelsen Gotland är nu klar och upphandlingen gällande byggentreprenör kan snart starta. Vi jobbar vidare med tillstånd för vattenverksamhet eftersom vi eventuellt kommer att behöva nya pålar i vattnet.

Foto: Charlotte Fahnehjelm