Allmänna bastun

Uppdaterat 2021-08-10, 2022-04-02, 2022-05-07, 2022-05-30, 2022-06-11, 2022-06-27, 2022-08-16, 2022-09-24, 2022-10-03, 2022-11-22, 2023-01-16, 2023-02-01

Augusti 2021 Dessvärre måste vi meddela att vår älskade bastu har brunnit ner. Ingen kom till skada och spridning kunde förhindras. Bastun kommer att byggas upp igen.

Februari 2022 Projektet att återställa bastun rullar på. Nya ritningar finns och nu arbetas det på nästa fas. Vi har förhoppningar om att den nya ska komma på plats under året. Troligtvis byggs den i höst.

April 2022 Bygglov klart!

Maj 2022 Nu är investeringsbeslutet på plats och arbetet med upphandlingen av byggentreprenör kan starta. Vi kan nog inte räkna med bastu i sommar men kanske till hösten? Håll tummarna!

Juni 2022 Strandskyddsdispensen från Länsstyrelsen Gotland är nu klar och upphandlingen gällande byggentreprenör kan snart starta. Vi jobbar vidare med tillstånd för vattenverksamhet eftersom vi eventuellt kommer att behöva nya pålar i vattnet.

Augusti 2022 Upphandling för ramavtalade byggentreprenör pågår fram till 18/8. Det rullar på!

September 2022 Vi hoppas kunna komma igång med bygget i höst eller vinter.

Oktober 2022 I september var flera av våra handläggare behjälpliga med rösträkningen. Nu kör vi på igen. Det har varit lite diverse kontakter med Värmdö kommun men också Länsstyrelsen egen avdelning gällande kulturbyggnader. Passa på att åka till Idöborg i väntan på Bullerös bastu. På Idöborg har de byggt en snygg anläggning.

November 2022 Arbetet fortgår. Ny öppen upphandling drar igång i december.

Januari 2023 Nya upphandlingen ligger ute några dagar till.

Foto: Charlotte Fahnehjelm