Torpen på Rågskär

59°12,27 N
018°47,03 O

Uppdaterad 2021-07-03

Med reservation för ändringar!

Boningshusen

Detta skärgårdshemman består av två vackra boningshus med fyra bäddar i varje. Sammanlagt finns åtta bäddar. Vatten hämtas i pump nära torpet och bastu finns i separat byggnad. Vid bryggorna finns en sandstrand som lämpar sig för små barn. Det finns ingen ström på ön. Man kan laga mat på enkel gasolspis. I stora huset finns även liten ugn. Kylvaror förvaras i mindre kylbox 80 liter som drivs av solceller. Denna kan också användas för att ladda mobiltelefon. För kalla dagar finns gasolvärmare att använda. Litet utedass finns i närheten. Frigående får och kor finns utanför torpets gärdesgård. Man får klappa djuren om de själva kommer fram. Husdjur är ej tillåtet.

Fågelskyddsområdet

I närheten finns ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud som sträcker sig mellan perioden 1/2 till 15/8. Det är viktigt att respektera förbudszonerna. Överträdelser, på land och på vatten, kan medföra böter. Området är försett med skyltar för ökad tydlighet.

Vård- och underhållsplanen

Under 2021 kommer Rågskärs vård- och underhållsplan att sjösättas. Det betyder att torpen, som är statligt byggnadsminne, ska renoveras och underhållas enligt en viss plan som Riksantikvarieämbetet godkänt. Därmed kommer uthyrningsperioden att begränsas. Under våren 2021 är torpet alltså stängt för uthyrning till fördel för varsam renovering och underhåll och endast nedervåningarna är tillgängliga. Vid behov förkortas eller förlängs denna underhållsperiod.

Naturstigen

På ön finns en naturstig som allmänheten har tillträde till. Besökare får endast tillfälligt förtöja vid torpets bryggor för att promenera den markerade stigen, men inte stanna längre än 1 – 2 timmar och ej heller tillbringa natten vid eller i närheten av bryggorna om torpet är uthyrt. Som tillfällig besökare får man ej heller bada, sola, äta lunch eller på liknande sätt nyttja bryggorna om torpet är uthyrt. För de som kliver iland gäller att göra det med största möjliga  respekt för hyresgästerna likväl som boende på torpet förväntas välkomna de som önskar promenera stigen.

Fritidsbåtar

Det går bra för fritidsbåtar att lägga till eller att ankra i viken över natten, men håll avstånd från bryggorna och respektera fågelskyddet. Fågelskyddsområdet är markerat i sjökort, men också med skyltar och bojar.

”Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig. Det finns inga regler om minsta avstånd. Inte heller finns någon regel för hur länge du får ligga för ankar på samma plats. Man brukar tillämpa samma princip som för tältning – något enstaka dygn. Det som avgör är risken att störa markägare eller boende.”

Källa Bad, båt och is – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Foto: Fredrik Olsén

Bra att veta

Under sommaren sker byte på söndagar. Mellan kl 13.00-15.00 dyker vi upp för gräsklippning och sophämtning. Under vår och höst sker in- och utcheckning enligt överenskommelse.

Bullerölinjen går via Rågskär och platsbokning online TuR bör ske i så god tid som möjligt hos Stavnäs båttaxi.

Vänligen läs välkomstbrevet nedan före ankomst.

Prislista Rågskär 2021

Välkomna till Rågskär

Att elda i spisen

Checklistastädningtorp

Möjlighet att ladda mobiltelefon finns: