Rågskär

Uppdaterad 2022-02-09, 2022-03-29, 2022-06-18, 2022-07-22, 2022-09-24

59°12,27 N
018°47,03 O

Boningshusen

Husdjur ej tillåtet. Res med Bullerölinjen. 

Detta skärgårdshemman – som är statligt byggnadsminne – består av två vackra boningshus, stora huset och sommarhuset. Fr o m juni 2022 finns återigen elva sängplatser. Vatten hämtas i pump vid torpet och bastu finns i separat byggnad. Litet utedass finns i närheten. Vid bryggorna finns en sandstrand där barnen kan leka. Det finns ingen ström på ön. Man lagar mat på enkel gasolspis. I stora huset finns även liten ugn. Kylvaror förvaras i mindre kylbox 80 liter som drivs av solceller. Denna kan även användas för att ladda mobiltelefon. Ved finns i vedboden och för kalla dagar finns också gasolvärmare att använda. Elda försiktigt i spisarna! Frigående får och kor finns utanför torpets gärdesgård. Man får klappa djuren om de själva kommer fram.

Fågelskyddsområdet

I närheten finns ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud som sträcker sig mellan perioden 1 februari till 15 augusti. Det är viktigt att respektera förbudszonerna. Överträdelser, på land och på vatten, kan medföra böter. Området är försett med skyltar för ökad tydlighet.

Tillgänglighet

Under 2022 är Rågskär tillgängligt för uthyrning mellan 29 april och 21 augusti. I perioden vecka 25 till vecka 33 gäller söndag till söndag, övriga perioder större valfrihet att välja ankomst och avresa. Under hösten, med start måndag 22 augusti, är Rågskär helt och hållet stängt för övernattning till förmån för renovering.

Naturstigen

På ön finns en naturstig som allmänheten har tillträde till. Besökare får endast tillfälligt förtöja vid torpets bryggor för att promenera den markerade stigen, och inte stanna längre än 1 – 2 timmar och ej heller tillbringa natten vid eller i närheten av bryggorna när torpet är uthyrt. Som tillfällig besökare får man ej heller bada, sola, äta lunch eller på liknande sätt nyttja bryggorna om torpet är uthyrt. För de som kliver iland gäller att göra det med största möjliga respekt för hyresgästerna likväl som boende på torpet förväntas välkomna de som önskar promenera stigen.

Fritidsbåtar

Det går bra för fritidsbåtar att lägga till eller att ankra i viken över natten, men håll avstånd från bryggorna och respektera fågelskyddet. Fågelskyddsområdet är markerat i sjökort, men också med skyltar och bojar. Man får inte lägga till vid bastun eftersom det utgör ett störningsmoment för de som hyr torpet.

”Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig. Det finns inga regler om minsta avstånd. Inte heller finns någon regel för hur länge du får ligga för ankar på samma plats. Man brukar tillämpa samma princip som för tältning – något enstaka dygn. Det som avgör är risken att störa markägare eller boende.”

Källa Bad, båt och is – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Foto: Fredrik Olsén

Under sommaren sker byte på söndagar. Mellan kl 13.00-16.00 dyker personalen upp för gräsklippning och sophämtning. Under vår och höst sker in- och utcheckning enligt överenskommelse. Vänligen läs välkomstbrevet nedan före ankomst även om du hyrt tidigare.

För att komma till Rågskär kan man reservera plats på Bullerölinjen hos Stavsnäs båttaxi.

Pris för att hyra Rågskär 2022

Välkomna till Rågskär

Att elda i spisen

Checklista städning torp

Möjlighet att ladda mobiltelefon finns: