Rågskär

Uppdaterad 2023-03-02, 2023-03-07, 2023-06-18

Boningshusen

Detta gamla skärgårdshemman – som är statligt byggnadsminne – består av två vackra boningshus med sammanlagt elva bäddar. Vatten hämtas i pump, litet dass finns i närheten och vedeldad bastu finns i separat byggnad. Vid bryggorna finns en fin sandstrand där barnen kan leka. Det finns ingen ström på ön och maten lagas på enkel gasolspis. I stora huset finns även liten ugn. Kylvaror förvaras i mindre kylbox 80 liter som drivs av solceller. Livet på ön är enkelt men möjlighet att ladda mobiltelefon finns. Utrymningsstegar finns på båda husen. Ved finns i vedboden. Elda försiktigt i spisarna! Frigående får och kor finns utanför torpets gärdesgård. Man får klappa djuren om de själva kommer fram.

Husdjur ej tillåtet på torpen!

Fågelskyddsområdet

I närheten finns ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud som sträcker sig mellan perioden 1 februari till 15 augusti. Det är viktigt att respektera förbudszonerna. Överträdelser, på land och på vatten, kan medföra böter. Området är försett med skyltar för ökad tydlighet.

Tillgänglighet

Under kommande året fortsätter underhåll och renovering enligt vård- och underhållsplanen som utarbetats i samråd med Riksantikvarieämbetet och som påbörjades hösten -22. Ambitionen är dock att hålla Rågskär tillgängligt för uthyrning från maj till september kommande säsong -23 (med reservation för ändringar).

Naturstigen och bryggorna

På ön finns en naturstig som allmänheten har tillträde till. Besökare får endast tillfälligt förtöja vid torpets södra brygga (den norra är avlyst för turtrafik och personal) för att promenera den markerade stigen, och inte stanna längre än 1 – 2 timmar och ej heller tillbringa natten vid eller i närheten av bryggorna när torpet är uthyrt. Som tillfällig besökare får man ej heller bada, sola, äta lunch eller på liknande sätt nyttja bryggorna om torpet är uthyrt. För de som kliver iland gäller att göra det med största möjliga respekt för hyresgästerna likväl som boende på torpet förväntas välkomna de som önskar promenera stigen. De som hyr torpet är välkomna att använda den södra bryggan.

Fritidsbåtar i viken

Det går bra för fritidsbåtar att lägga till i viken över natten, men de ska hålla avstånd från bryggorna och respektera fågelskyddet. Fågelskyddsområdet är markerat i sjökort, men också med skyltar och bojar.

”Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig. Det finns inga regler om minsta avstånd. Inte heller finns någon regel för hur länge du får ligga för ankar på samma plats. Man brukar tillämpa samma princip som för tältning – något enstaka dygn. Det som avgör är risken att störa markägare eller boende.”

Källa Bad, båt och is – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Information 2023

Under sommaren sker byte på lördagar. Utcheckning före 13.00 och incheckning efter 15.00.

Under vår och höst sker in- och utcheckning enligt överenskommelse eller i samband med turbåten.

Nyckel till stugan finns i särskild nyckelgömma invid ytterdörren till stora huset. Koden fås i samband med bokningen och hittas i bekräftelsen.

Husdjur ej tillåtet på torpen!

Pris för att hyra Rågskär (två hus) 2023:

Antal nätter Två hus högsäsong Två hus lågsäsong (höst)
1 natt 3 000 kr 2 000 kr
2 nätter 6 000 kr 4 000 kr
3 nätter 9 000 kr 6 000 kr
Vecka lördag till lördag 15 000 kr 12 000 kr

Antal bäddar 11 st

Rågskär hyrs endast ut till ett sällskap i taget och torpen hanteras som en enhet. Obs!

Ingen uthyrning efter vecka 39 (stängt i oktober och november).

Välkomstbrev -23

Att elda – hur gör man?

Eldningsanvisningar

Checklista städning före avresa

Möjlighet att ladda mobiltelefon finns. Ta med lämplig sladd!