Rågskär – ett skärgårdshemman

Uppdaterad 2021-12-15

59°12,27 N
018°47,03 O

Boningshusen

Detta skärgårdshemman består av två vackra boningshus med sammanlagt 11 bäddar. Vatten hämtas i pump nära torpet och bastu finns i separat byggnad nära vattnet. Litet utedass finns i närheten. Vid bryggorna finns en sandstrand som lämpar sig för små barn. Det finns ingen ström på ön. Man kan laga mat på enkel gasolspis. I stora huset finns även liten ugn. Kylvaror förvaras i mindre kylbox 80 liter som drivs av solceller. Denna kan också användas för att ladda mobiltelefon. Ved finns i vedboden och för kalla dagar finns gasolvärmare att använda. Vi uppmanar till att elda försiktigt i spisarna. Frigående får och kor finns utanför torpets gärdesgård. Man får klappa djuren om de själva kommer fram. Husdjur är ej tillåtet.

Fågelskyddsområdet

I närheten finns ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud som sträcker sig mellan perioden 1/2 till 15/8. Det är viktigt att respektera förbudszonerna. Överträdelser, på land och på vatten, kan medföra böter. Området är försett med skyltar för ökad tydlighet.

Vård- och underhållsplanen

Rågskärs vård- och underhållsplan fortsätter under kommande år. Det betyder att torpen, som är statligt byggnadsminne, ska renoveras och underhållas enligt en viss plan som Riksantikvarieämbetet godkänt. Därmed kan uthyrningsperioden komma att begränsas. Vid behov förkortas eller förlängs denna underhållsperiod. Under 2022 är torpen tillgängliga för uthyrning från juni till september.

Naturstigen

På ön finns en naturstig som allmänheten har tillträde till. Besökare får endast tillfälligt förtöja vid torpets bryggor för att promenera den markerade stigen, och inte stanna längre än 1 – 2 timmar och ej heller tillbringa natten vid eller i närheten av bryggorna när torpet är uthyrt. Som tillfällig besökare får man ej heller bada, sola, äta lunch eller på liknande sätt nyttja bryggorna om torpet är uthyrt. För de som kliver iland gäller att göra det med största möjliga respekt för hyresgästerna likväl som boende på torpet förväntas välkomna de som önskar promenera stigen.

Fritidsbåtar

Det går bra för fritidsbåtar att lägga till eller att ankra i viken över natten, men håll avstånd från bryggorna och respektera fågelskyddet. Fågelskyddsområdet är markerat i sjökort, men också med skyltar och bojar. Man får inte lägga till vid bastun eftersom det utgör ett störningsmoment för de som hyr torpet.

”Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig. Det finns inga regler om minsta avstånd. Inte heller finns någon regel för hur länge du får ligga för ankar på samma plats. Man brukar tillämpa samma princip som för tältning – något enstaka dygn. Det som avgör är risken att störa markägare eller boende.”

Källa Bad, båt och is – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Foto: Fredrik Olsén

Bra att veta

Under sommaren sker byte på söndagar. Mellan kl 13.00-15.00 dyker vi upp för gräsklippning och sophämtning. Under vår och höst sker in- och utcheckning enligt överenskommelse. Vänligen läs välkomstbrevet nedan före ankomst.

Välkomna till Rågskär

Att elda i spisen

Checklistastädningtorp

Möjlighet att ladda mobiltelefon finns: