Skolbesök

Foto: Jan Olsén

Foto: Jan Olsén

Skolklasser är särskilt välkomna veckorna 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 24 men också 34, 35, 36 och 37. Ring för mer information och för att boka övernattning.

Bullerö 010-223 17 17 (ej SMS)

Naturskolans verksamhet kan genomföras i olika delar:

  1. Självstudier med hjälp av information som kan mailas i förväg. Vi tillhandahåller håvar, hinkar och luppar som lånas ut gratis. Vi introducerar.
  2. Promenera markerade natur- och kulturstigar.
  3. Guidning i museet. Bokas i förväg. Gratis för skolor.
  4. Frågesport. Testa dig själv!
  5. Fågelmemory. Lär dig de vanligaste fågelarterna som finns i området.