Välkomna!

Uppdaterad 2023-01-16, 2023-01-23, 2023-03-16, 2023-05-11, 2023-05-16

Bullerö naturreservat ägs av staten genom Naturvårdsverket sedan 1967. Länsstyrelsen Stockholm tog över som förvaltare av området 2008. Tidigare förvaltare var Skärgårdsstiftelsen.

Reservatet finns till för att främja friluftsliv och rekreation men erbjuder också naturupplevelser och spännande kulturhistoria. Möjlighet till övernattning finns inte bara på Bullerö utan också på andra öar såsom Hamnskär, Skogavik (Braka) och Rågskär.

Området sköts av anställda naturbevakare som har som uppdrag att förvalta och tillgängliggöra skyddad natur.

Naturbevakarna nås på telefon i mån av tid:

010-223 17 17 (ej SMS)

010-223 12 42 (ej SMS)

010-223 10 00 Länsstyrelsen vx

Information om pågående bildningsprojektet:

Nämdöskärgårdens nationalpark folder

Nämdöskärgårdens nationalpark bildningsprojektet

Utflyktstips:

Dagsutflykter i skärgården 2018 folder

Munkö naturreservat 

Länsstyrelsen förvaltar även följande naturreservat i området:

Sedan 2022 Långviksskärs naturreservat

Sedan 2023 Biskopsö naturreservat