Välkomna till Bullerö!

Bullerö naturreservat består av 900 öar, kobbar och skär med mellanliggande fjärdar. Reservatet bildades 1967 för att trygga allmänhetens möjlighet till friluftsliv och erbjuder rika naturupplevelser i miljöer som också har en spännande kulturhistoria. Bullerö naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholm genom anställda naturbevakare.

Jan Olsén och Ann-Sofi Andersson välkomnar besökare tillsammans med fyra timanställda:

Thomas Olsén

Carl Lüning

Fredrik Enström Gianguzza

Fredrik Olsén

 

Du når oss på 010-223 17 17 (ej SMS).