Välkomna

Uppdaterad 2024-02-21.

Bullerö naturreservat ägs av staten genom Naturvårdsverket och finns till för att främja friluftsliv och rekreation. Området erbjuder naturupplevelser och har en spännande kulturhistoria. Möjlighet till övernattning finns inte bara på Bullerö utan även på andra öar såsom Hamnskär, Braka Skogavik och Rågskär. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Stockholm och sköts av anställda naturbevakare. Bullerö naturreservat ingår i bildningsprojektet gällande ny nationalpark.