Välkomna

Uppdaterad 2021-12-15

Bullerö naturreservat ägs av staten genom Naturvårdsverket. Sedan 2015 är Länsstyrelsen Stockholm förvaltare av området som sköts av anställda naturbevakare.

Bullerö 010-223 17 17 (ej SMS)

Dagsutflykter i skärgården 2018

Munkö naturreservat 

”Under hösten 1967 förvärvade staten den omtalade Bulleröarkipelagen, som bestod av flera fastigheter inom dåvarande Nämdö socken och Djurö kommun. Ägare till dessa fastigheter var Torsten Kreuger eller rätteligen tre söner, som erhållit öarna i gåva redan 1962. För den sammanlagda köpeskillingen av 4 miljoner kronor förvärvade kronan i runt tal 450 ha land och närmare 2000 ha fiskevatten. Landområdet omfattade cirka 900 öar, holmar och skär samt 10 byggnader av varierande typ och standard på några av de större öarna.”

”Förhandlingarna rörande denna värdefulla och välkända utskärgård hade pågått länge, men med målet att områdets dokumenterade naturvärden skulle tas till vara och skyddas.”

Öar i havsbandet, Anders Häggblom och Jan Terstad