Välkomna!

Uppdaterad 2023-01-16, 2023-01-23

Bullerö naturreservat ägs av staten genom Naturvårdsverket sedan 1967. Länsstyrelsen Stockholm tog över som förvaltare av området 2008. Tidigare förvaltare var Skärgårdsstiftelsen.

Naturbevakarna nås på telefon i mån av tid:

010-223 17 17 (ej SMS)

010-223 12 42 (ej SMS)

Nämdöskärgårdens nationalpark folder

Nämdöskärgårdens nationalpark bildningsprojektet

Dagsutflykter i skärgården 2018 folder

Munkö naturreservat 

Långviksskärs naturreservat

Biskopsö naturreservat