Välkomna

Uppdaterad 2022-02-16, 2022-03-30, 2022-05-21

Bullerö naturreservat ägs av staten genom Naturvårdsverket. Länsstyrelsen Stockholm är förvaltare av området som sköts av anställda naturbevakare.

Bullerö 010-223 17 17 (ej SMS)

I mån av tid svarar vi gärna i telefon. Det går fint att ställa frågor till oss i kontaktformuläret i fliken ”Kontakta oss”.

Nämdöskärgårdens nationalpark

Dagsutflykter i skärgården 2018

Munkö naturreservat 

När det begav sig

”Under hösten 1967 förvärvade staten den omtalade Bulleröarkipelagen, som bestod av flera fastigheter inom dåvarande Nämdö socken och Djurö kommun. Ägare till dessa fastigheter var Torsten Kreuger eller rätteligen tre söner, som erhållit öarna i gåva redan 1962. För den sammanlagda köpeskillingen av 4 miljoner kronor förvärvade kronan i runt tal 450 ha land och närmare 2000 ha fiskevatten. Landområdet omfattade cirka 900 öar, holmar och skär samt 10 byggnader av varierande typ och standard på några av de större öarna.”

”Förhandlingarna rörande denna värdefulla och välkända utskärgård hade pågått länge, men med målet att områdets dokumenterade naturvärden skulle tas till vara och skyddas.”

Öar i havsbandet, Anders Häggblom och Jan Terstad