Välkommen

Bullerö naturreservat bildades 1967 för att trygga allmänhetens möjlighet till friluftsliv och erbjuder rika naturupplevelser i miljöer som också har en spännande kulturhistoria. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholms län genom anställda naturbevakare.

Vi som välkomnar er heter Ann-Sofi Andersson, Jan Olsén, Thomas Olsén, Fredrik Enström Gianguzza, Fredrik Olsén och Carl Lüning. 

Bulleröfolder2010

Dagsutflykter i skärgården2018

Munkö NR

Bullerölaget 2019
Foto: Charlotte Fahnehjelm