Välkomna!

Uppdaterad 2021-04-29, 2021-06-20

Bullerö naturreservat bildades 1967 för att trygga allmänhetens möjlighet till friluftsliv och erbjuder rika naturupplevelser i miljöer som också har en spännande kulturhistoria. Reservatet ägs av staten genom Naturvårdsverket och förvaltas av Länsstyrelsen Stockholm med hjälp av anställda naturbevakare. 

Dagsutflykter i skärgården 2018

Munkö naturreservat 

Telefon till Bullerö 010-223 17 17 (ej SMS)

Foto Johan Ander 2017