Välkomna!

Bullerö naturreservat bildades 1967 för att trygga allmänhetens möjlighet till friluftsliv och erbjuder rika naturupplevelser i miljöer som också har en spännande kulturhistoria. Reservatet ägs av staten genom Naturvårdsverket och förvaltas av Länsstyrelsen Stockholm med hjälp av anställda naturbevakare. 

Bulleröfolder2010

Dagsutflykter i skärgården2018

Munkö NR

Telefon till Bullerö 010-223 17 17 (ej SMS)