Välkommen!

Bullerö naturreservat består av 900 öar, kobbar och skär med mellanliggande fjärdar. Reservatet bildades 1967 för att trygga allmänhetens möjlighet till friluftsliv och erbjuder rika naturupplevelser i miljöer som också har en spännande kulturhistoria.

Bullerö naturreservat förvaltas av Länsstyrelsens naturvårdsenhet genom naturbevakarna Jan Olsén och Ann-Sofi Andersson tillsammans med fyra sommaranställda.

Bullerös facebooksida: https://www.facebook.com/Bullero.naturreservat

Bullerö på Naturkartan: http://naturkartan.se/stockholmslan/bullero

 

PREMS 118514 Logo EsapcesProtégés 50 ans QUADRI Vmodifiée