Nationalparksarbetet

Uppdaterad 2021-06-14

Nämdöskärgården – en blivande nationalpark i Stockholms skärgård!

Skärgården öster om Nämdö i Värmdö kommun är en mycket variationsrik och i princip oexploaterad del av Stockholms skärgård. Nu har arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården startat!

Delta gärna i vår besökarundersökning som pågår hela sommaren.

www.enkat.net/namdo

Foto Johan Ander 2017

Här finns mer info för den som är intresserad:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/bildande-av-namdoskargardens-nationalpark.html