Nationalparksarbetet

Uppdaterad 2021-08-28, 2022-05-21

”Delar av ögruppen hade redan 1960 avsatts som fågelskyddsområde och 1966 ansåg naturvårdsnämnden, naturvårdsverkets föregångare, att ett förvärv allvarligt borde övervägas och att arkipelagen från flera utgångspunkter syntes lämplig att avsätta som nationalpark.”

Öar i havsbandet, Anders Hägglund och Jan Terstad

Nämdöskärgården – en blivande nationalpark i Stockholms skärgård!

Skärgården öster om Nämdö i Värmdö kommun är en mycket variationsrik och i princip oexploaterad del av Stockholms skärgård. Nu har arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården startat!

Här finns mer info för den som är intresserad:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/bildande-av-namdoskargardens-nationalpark.html