Nationalpark

Uppdaterad 2020-12-15

Nämdöskärgården – en blivande nationalpark i Stockholms skärgård!

Skärgården öster om Nämdö i Värmdö kommun är en mycket variationsrik och i princip oexploaterad del av Stockholms skärgård. Nu har arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården startat!

Foto Johan Ander 2017

Länk till sida

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/bildande-av-namdoskargardens-nationalpark.html