Prishöjning 2019

Inför säsongen höjer vi priset på Bullerö gästhem från 200kr/bädd/natt till 300kr/bädd/natt. Ingen prisförändring gällande torpen.

Parstugan vänster 900kr/natt

Parstugan höger 600kr/natt

Sjögrenska nedre vänster 1000kr/natt (våningssängar)

Sjögrenska nedre höger 900kr/natt

Sjögrenska övre höger 600kr/natt

Sjögrenska övre vänster 600kr/natt