BULLERÖ STÄNGT FÖR ÖVERNATTNING

På grund av rådande pandemi kommer Bullerö gästhem och torp att hålla stängt för övernattning i april. All reguljär trafik är tillfälligt inställd. Museet håller öppet som vanligt men vi manar till stor försiktighet.

BULLERÖ IS CLOSED

Due to the current pandemic, Bullerö will be closed for overnight stays in April. All regular traffic is temporarily canceled. The museum is open as usual, but we urge great caution.